Kerstgedicht 2020

Doelen In het streven naar doelen reik je naar voren ben je gericht op de toekomst en verlies je het zicht op het hier en nu.   Bereik je je doelen dan stel je nieuwe doelen en zo blijf je streven naar dingen zonder tijd te nemen te genieten...

Corona-tijd

We leven momenteel in de corona-tijd. Dat heeft invloed op onze gehele leef- en werksfeer. Het heeft ook invloed op het uitoefenen van de praktijk Kalma. In eerste instantie wilden sommige cliënten geen enkel risico nemen (waarvoor alle respect), maar gelukkig is dat niet meer aan de orde. Bij Kalma wordt de...

Visie op beloningssystemen

Leven we in een wereld waarin we recht hebben op beloningen? We zijn allemaal opgevoed met het idee van: ‘Voor wat, hoort wat.’ Dit noemen we ook wel: een beloningssysteem. Vanuit de calvinistische achtergrond die we in het westen hebben, geloven velen dat we in het zweet des aanschijns...

Gedachtes en overtuigingen

In een lezing van Deepak Chopra, Wayne Dyer en Eckhart Tolle ging het over het komen in de stilte. Een staat van zijn waarin je je niet meer identificeert met je gedachtes, waarin je oordeel loos bent, alles accepteert zoals het is en volledig in het hier en nu...

Workshop Familieopstellingen

De workshop Familieopstellingen van zaterdag 25 mei jl. kenmerkte zich door ruimte, inzichten, verdiepingen en omzettingen. Er waren mooie opstellingen waarin de dynamiek zoals die binnen de systemen werkzaam is, goed zichtbaar werd. Ook kregen we te zien hoe een tegenwerkend aspect zich door inzicht, tijdens de opstelling transformeerde in...

Kerstgedicht 2018

Verstilling   In de verstilling van de winter waarin de natuur tot ruste komt, gaan wij door in ons jachtige leven waardoor het natuurlijke ritme in ons verstomd.   Het in jezelf terugtrekken en verinnerlijken van processen vindt dan niet meer vanuit dat ritme plaats. Dat verstoort de balans...