Privacy Reglement

Privacy verklaring

Dit document betreft de wijze waarop KALMA omgaat met jouw privacy. Deze privacy verklaring is ook van toepassing op de individuele begeleiding/coaching, workshops en cursussen. De website van www.praktijk-kalma.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt via offerteaanvragen. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website, dan wel via aan jou uitgebrachte offertes verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt met het doel je te kunnen benaderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren dan wel om u op de hoogte te brengen van door Kalma georganiseerde activiteiten. De genoemde website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Zorgvuldigheid en privacy

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Dossier

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als jouw begeleider een dossier aanleg. Jouw dossier bevat uitsluitend informatie die je mij rechtstreeks hebt verschaft of die door mij is genoteerd naar aanleiding van kennismakings- en/of coachgesprekken met jou. Het betreft jouw persoonsgegevens en relevante informatie omtrent:
– de hulpvraag
– persoonlijke omstandigheden
– je gezondheidstoestand
– overige informatie die relevant is voor jouw hulpvraag

 

Doelen

De gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor correspondentie met jou in relatie tot de dienst die je afneemt.
 • Voor de registratie van de voortgang van de dienst die je afneemt.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of begeleider. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Om een verslag te maken voor jouw verwijzer of werkgever. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Voor het opstellen van een factuur door mij gebruik ik de volgende persoonsgegevens:
  – je naam, adres en woonplaats;
  – je e-mailadres;
  – eventueel jouw bedrijfsnaam en adresgegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Als jouw therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht en houd me aan de gedragscode zoals die is opgesteld door het NOBCO.

 

Bewaartermijn, rechten en klachten

 De gegevens in je dossier blijven maximaal 15 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor klachten met betrekking tot het omgaan met je persoonsgegevens kunt je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact bij vragen, opmerkingen of verzoeken:

Cora Mossel Eigenaar van Kalma

Postadres: Looërmark 54, 7437 SK BATHMEN

info@praktijk-kalma.nl 06-51 259360