Kerstgedicht 2018

Verstilling   In de verstilling van de winter waarin de natuur tot ruste komt, gaan wij door in ons jachtige leven waardoor het natuurlijke ritme in ons verstomd.   Het in jezelf terugtrekken en verinnerlijken van processen vindt dan niet meer vanuit dat ritme plaats. Dat verstoort de balans...