Kerstgedicht 2018

kerstbalVerstilling

 

In de verstilling van de winter
waarin de natuur tot ruste komt,
gaan wij door in ons jachtige leven
waardoor het natuurlijke ritme in ons verstomd.

 

Het in jezelf terugtrekken en verinnerlijken van processen
vindt dan niet meer vanuit dat ritme plaats.
Dat verstoort de balans in onze psyche en lichaam
wat door onze gemoedstoestand of lijf vervolgens wordt weerkaatst.

 

kerstbal

We verwonderen ons dan over onze ongemakken
en staan daar onvrijwillig, gedwongen bij stil
omdat de verwondering van alles om ons heen is verdwenen
en ieder proces in ons zijn aandacht wil.

 

 

Laten we ons verbinden met onze natuurlijke processen
door mee te bewegen met de natuur om ons heen.
Dan komen we in contact met samenvallende behoeften
en wordt alles in en buiten ons als vanzelf weer ‘EEN’.kerstbal