Kerstgedicht 2020

Doelen In het streven naar doelen reik je naar voren ben je gericht op de toekomst en verlies je het zicht op het hier en nu.   Bereik je je doelen dan stel je nieuwe doelen en zo blijf je streven naar dingen zonder tijd te nemen te genieten...

Kerstgedicht 2018

Verstilling   In de verstilling van de winter waarin de natuur tot ruste komt, gaan wij door in ons jachtige leven waardoor het natuurlijke ritme in ons verstomd.   Het in jezelf terugtrekken en verinnerlijken van processen vindt dan niet meer vanuit dat ritme plaats. Dat verstoort de balans...

Gedicht: Zekerheid

Als alle zekerheden je zijn ontnomen en alle façaden zijn weggevaagd, kun je het dan eindelijk laten stromen of word je door je angst belaagd? Ga je nieuwe façaden bouwen? Zoek je nieuwe zekerheden die feitelijk niet bestaan? Of stap je in je oervertrouwen en durf je de confrontatie...

Gedicht: Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid   Bezwangerd van volheid, van leven, van vreugde, van liefde voor het leven in het vuur van je bestaan. Bestaat er een vrucht waarnaar je moet streven of moet je de natuur zijn gang laten gaan? Bezwangerd van leven, van verwachting, van wat gaat komen. De vrucht van...

Gedicht: Loslaten

Loslaten   Hoe graag je ook wilt weten wat je te wachten staat geen mens kan jou vertellen waarheen het met je gaat. Hoe graag je ook zou willen dat alles gaat zoals jij dat wil je zult al snel het tegendeel ontdekken sta daar maar eens bij stil....

Gedicht

Grenzeloze verbinding                             Als binnen en buiten in elkaar overvloeien weet je opeens wat de uitspraak ‘Zo binnen, zo buiten’ je te zeggen heeft. Als boven en beneden een reeks oneindige, gelijksoortige vormen blijken te zijn, voel je waar de uitspraak ‘Zo boven, zo beneden’ voor staat....

Gedicht: Leven

Een leven   Een leven in liefde ontvangen. Een leven in liefde geleefd. Een leven in liefde losgelaten, is een leven dat echt is beleefd.   Een leven met weerstand begonnen. Een leven in weerstand geleefd. Een leven met weerstand beëindigd, Is een leven waarin niet is geleerd.  ...