Cursus Opstellingenwerk 2 april 2022

Afgelopen zaterdag was het dan zover. De cursus Opstellingenwerk is van start gegaan. Met een vaste groep mensen komen we dit jaar meerdere malen bij elkaar om samen te werken aan eigen groei en ontwikkeling.

Via opstellingen (Familieopstellingen) wordt meer inzicht in de achterliggende patronen van een actueel proces verkregen. Dat is natuurlijk een enorme meerwaarde voor de opsteller. Nu kon echter worden vastgesteld dat het nader ingaan op de posities die je als representant inneemt, ook alles zegt over je eigen proces. Het werd als een enorme meerwaarde ervaren dat er nu tijd en ruimte is dit nader met elkaar uit te werken en te delen. Verder werd er al ervaring opgedaan met een andere manier van opstellen. Doordat alle deelnemers bekend zijn met Familieopstellingen, ontstond er de mogelijkheid meer te spelen met hoe en wanneer je posities inneemt.

Na een leerrijke dag gingen de deelnemers met prachtige inzichten weer huiswaarts. Iedereen kijkt alweer uit naar de volgende opstellingendag.