Scheiden of vechten voor je huwelijk

We leven in een tijd waarin veel verandert. Iedereen kent in zijn/haar familie- en vriendenkring wel iemand die gescheiden is. We hebben nu de vrijheid om voor jezelf te kiezen. De vraag rijst echter of dat, zeker als er kinderen in het spel zijn, wel altijd de beste weg is. Soms is een scheiding de beste en zo niet enige oplossing. Veel vaker is dat nog maar de vraag.

In mijn praktijk Kalma komen vaak stellen in relatietherapie terwijl het in feite al 5 over 12 is. Ze willen er echt voor gaan, zeggen ze in de intake. Vaak blijkt dan na een paar gesprekken dat een van de partners al in zee is gegaan met een nieuwe partner, zonder dat de eigen partner daarvan op de hoogte is. De therapie is dan een excuus naar de buitenwereld om te laten zien dat ze er ‘alles aan gedaan hebben’. Dat leidt natuurlijk nooit tot het in stand houden van de oorspronkelijke relatie. Daarnaast zijn er stellen die om 5 voor 12 komen. De wil is er dan nog wel om aan de relatie te sleutelen, maar de energie is daarvoor vaak al bijna op. In die gevallen wordt het een moeizame reis om alsnog bij elkaar te komen. Tenslotte zijn er stellen, helaas verre in de minderheid, die tijdig aan de bel trekken. Vaak zijn dat de vrouwen. Dat zegt niet dat vrouwen beter zijn of het altijd aan de mannen ligt. Generaliserend zou je kunnen zeggen dat als vrouwen opmerken dat er iets aan schort, ze daar eerder de verantwoording voor pakken en tot actie overgaan. Bij mannen is dat een onbewuster proces. Zij stellen ook andere eisen aan hun relatie. Hun weerstand om in therapie te gaan is vaak dat ze de indruk hebben dat zij dan vervolgens de ‘schuld’ van alles krijgen of dat het allemaal aan hun ligt. Dat is natuurlijk onzin. In een relatie zijn er twee personen die beiden dezelfde verantwoording hebben en evenveel ‘schuld’ hebben als het niet meer werkt. Schuld is daarbij niet het juiste woord. Het is eerder dat beiden hun eigen rol spelen in de problemen die zich voordoen. Door inzicht in de interactie te krijgen, kun je het automatisch gespeelde rollenpatroon omzetten in een bewust gekozen rollenpatroon. Dat leidt er toe dat beide partners ook meer voor hun eigen behoeftes gaan staan en dat leren te communiceren naar elkaar toe. Daardoor komt de relatie in ontwikkeling en kan er een nieuwe, harmonischer evenwicht worden bereikt waarin beide partners meer begrip hebben voor elkaar.

Zoals een mannelijke cliënt onlangs opmerkte: “Relatie therapie is een noodzakelijk onderhoud voor je relatie.” Ik vond dat een mooie opmerking van iemand die in aanvang helemaal niet het gevoel had dat het noodzakelijk was in therapie te gaan. Het omschrijft precies de meerwaarde van relatietherapie voor de relatie.

Herken je in je eigen relatie dingen die toch wat schurken, dat je steeds kritischer wordt naar je partner toe, dat er weinig waardering meer voor elkaar is of gewoon dat het niet meer lekker loopt, geef je relatie dan een nieuwe kans door eens grondig naar je relatie, jezelf en je partner te kijken via relatietherapie. Bij Kalma kun je daarvoor terecht in een veilige, beschermde omgeving. Ook behoort individuele, op maat gesneden begeleiding tot de mogelijkheden.