Familieopstellingendag zaterdag 8 oktober jl.

Afgelopen zaterdag hebben we een bijzondere familieopstellingendag mogen ervaren. Er was een prachtige groep deelnemers. Een van hen, die een vorige keer een eigen opstelling had gehad, vertelde dat door de opstelling onderwerpen bespreekbaar waren geworden in het gezin van herkomst die voorheen taboe waren. Het is altijd weer mooi te horen welke uitwerking een opstelling heeft, ook bij degenen die opgesteld worden maar niet lijfelijk bij de opstelling aanwezig zijn.

Er werden deze dag twee opstellingen gedaan. Bij beide werden de onderliggende patronen en de gevolgen van die patronen zichtbaar. Door daar waar mogelijk helingen te laten plaatsvinden, kon er een nieuwe balans ontstaan. De dag werd als zeer zinvol ervaren. Er vonden warme ontmoetingen plaats, er was veel ontroering en meevoelen met elkaar. Een feest om op dit diepte niveau er voor elkaar te kunnen zijn en elkaar te kunnen ondersteunen door ieders inzet.