Visie op beloningssystemen

Leven we in een wereld waarin we recht hebben op beloningen?Werking beloningssystemen: visie vanuit Kalma te Bathmen

We zijn allemaal opgevoed met het idee van: ‘Voor wat, hoort wat.’ Dit noemen we ook wel: een beloningssysteem. Vanuit de calvinistische achtergrond die we in het westen hebben, geloven velen dat we in het zweet des aanschijns ons geld moeten verdienen. Maar klopt dit wel. Hebben we, kosmisch gezien, recht op beloning en moet geld verdienen bij voorkeur moeilijk gaan? Worden we beloond als we ‘ons best doen’?

Als je goed om je heen kijkt, kom je tot de conclusie dat dat niet helemaal of zelfs helemaal niet klopt. Je ziet mensen die enorm hun best doen en niet krijgen wat ze verwachten en omgekeerd zie je mensen die er maar op los leven en alles voor de wind lijkt te gaan. Leven we dan in een oneerlijke wereld? Het antwoord daarop is niet eensluidend te geven. Dat ligt eraan vanuit welk perspectief je er naar kijkt. Vanuit het stoffelijke vlak is het antwoord duidelijk ja. De wereld is niet eerlijk en daar heb je het maar mee te doen. Gaan we meer kijken vanuit een niet stoffelijke laag, dan is het antwoord anders en leven we wellicht in een eerlijke wereld. Dan gaat het niet om ‘je best doen’ of ‘hard werken’ op de gebruikelijke manier. Dat geeft namelijk geen garanties op succes. Het gaat er meer om dat je gaat inzien dat er lessen aangeboden worden die je al dan niet kunt consumeren. Naarmate je ze meer consumeert, zal je merken dat er steeds meer rust en balans in je leven komt. Je wordt rijker van binnenuit wat zich dan weer vertaalt in dat er naar je toekomt wat je nodig hebt. Dat is namelijk een wetmatigheid. Zo binnen, zo buiten. Er wordt voor je gezorgd, maar vaak op een heel andere manier dan wij denken dat er voor ons gezorgd moet worden. Als jij kunt zorgen voor jezelf en degenen om je heen, zal je ook zorg terugontvangen. En die zorg geld voor alle niveaus. Dus zowel geldelijk, als psychisch of lichamelijk, wat je dan ook maar nodig hebt.

Kosmisch gezien gaat het niet om goed/kwaad, rijk/arm, gelukkig/ongelukkig enz. Dat zijn tegenstellingen die alleen in onze stoffelijke realiteit bestaan en waar wij een oordeel op hebben. Dat oordeel bestaat kosmisch gezien helemaal niet. Daar gaat het om bewustwording. In onze stoffelijke wereld wordt de mogelijkheid geboden om bewustwording te versnellen door de ogenschijnlijke tegenstellingen. Deze tegenstellingen dienen we geheel te beleven. Als ze beiden in je geïntegreerd zijn, vervalt de tegenstelling en het oordeel en kom je vanzelf in de eenheidsbeleving.

Aan jou de keuze om de lessen aan te gaan of niet. Daarbij heeft elke keuze natuurlijk zijn eigen gevolg. Als je keuzes maakt accepteer dan ook de gevolgen van die keuzes en trek er je lering uit. Doe je dat niet, dan zal dat resulteren in een ongelukkig leven.