Familieopstellingendag 25 april 2015

Systeemopstelling
Systeemopstelling

Familieopstellingendag

Op zaterdag 25 april jl. vond er een familieopstellingendag plaats in Loo-Bathmen. Het was een dag die wegens ziekte van een aantal deelnemers op de oorspronkelijke dag uitgesteld werd en uiteindelijk op deze dag tot stand kwam. Er waren mooie opstellingen waar veel inzicht werd verkregen in de patronen die in de opgestelde systemen werkzaam zijn. Door de interventies kwam een nieuw evenwicht tot stand en werd ruimte gecreëerd voor de opsteller om vervolgens zelf verder mee aan het werk te kunnen.

Ook deze dag viel het weer op hoe de deelnemers ’s morgens elkaar wat onwennig ontmoeten en aan het eind van de dag als goede bekenden afscheid van elkaar nemen. De gezamenlijke lunch werd als zeer prettig ervaren waarbij ervaringen werden gedeeld en doorgesproken.