Workshop systeemopstellingen ‘Ik en eten’ 23 mei 2015

Systeemopstelling
Systeemopstelling

De workshop systeemopstellingen ‘Ik en eten’ heeft zaterdag 23 mei plaatsgevonden in Loo-Bathme. De deelnemers hebben elkaar weer cadeautjes aan inzicht en ervaringen mogen en kunnen geven. Bijzonder te zien hoe voedingsproblematieken een oorsprong hebben in onafgewerkte of niet uitgewerkte stukken in het verleden. Mooi ook te ervaren hoe er verandering optreedt op het moment dat de niet geziene of erkende stukken hun rechtmatige plek in het systeem krijgen en welke invloed dat vervolgens heeft op het voedingsaspect. Zeker een aanrader voor mensen die maar niet van hun eet problematiek afkomen.

Heel bijzonder op deze dag was dat we twee uitersten van eetproblematieken mochten opstellen. De ene was een probleem rond het ongebreideld eten, terwijl de andere juist een probleem van niet of moeilijk kunnen eten liet zien. Mooi is dan te zien dat aan deze uitersten van problematieken een gelijksoortig probleem ten grondslag ligt.